Ekotasarım Consultancy Representation Construction Contracting Industry and Trade Limited Company

Şirketimiz 25 yıl süresince daha önceki şirketlerimizin tamamladığı önemli projelerde edindiği tecrübeleri yeni projelerinde tecrübeli mühendis ve tekniker kadrosu ile yenilenebilir enerji sistemlerini yoğun olarak kullanarak sürdürülebilir binalar tasarlanan amacındadır.

EKOTASARIM olarak hedefimiz yurtiçi ve yurtdışı mühendislik hizmetleri sektöründe kalitesi ve teknik üstünlüğü ile daima lider firma konumunda olmaktır.

Fakat bugün için ulaştığımız teknik ve kalite düzeyi hiçbir şekilde yeterli görülmeyerek dünyadaki gelişmiş lider ülkelerin kullandıkları teknolojiler yakından takip edilerek üstlendiğimiz yeni projelerde mutlaka kullanılmaktadır.

Tasarımını ve/veya teknik danışmanlığını üstlendiğimiz binaların, günümüzde ulaşılan en ileri teknolojiler doğrultusunda tasarlanması ve bu tasarımın hem ilk yatırım giderlerinin optimize edilerek hem de işletme giderlerinin olabilecek en düşük değerlerde olmasını sağlayacak doğrultuda gerçekleştirilmesi ana amacımızdır.

EKOTASARIM olarak birinci önceliğimiz küresel ısınmaya karşı ekolojik binaların tasarlanması, bu konuda teknolojik araştırma ve geliştirmelerin gerçekleştirilmesi sonucunda doğaya saygılı sürdürülebilir binalar tasarlayarak dünya geleceğine olumlu katkılarda bulunmaktır.

EKOTASARIM olarak şirketimizde istihdam ettiğimiz teknik ve idari personelin gelişen ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda teknik ve idari bazda bilgi ihtiyacının karşılanması ve bunun sonucunda hizmet kalitesinin yükseltilmesi için firma bünyesinde sürekli olarak mesleki eğitim seminerleri düzenlemektedir.

EKOTASARIM olarak misyonumuz daima daha kaliteli, daha güvenilir ve daha hızlı profesyonel hizmetler sunmaktır.

Gürkan GÖRGÜN
Makine Mühendisi (İTÜ) & MBA
Teknik  Müdür

OUR MISSION

• By focusing our knowledge,which we won during long years experience at the construction industry , we are designing modern,energy efficient sustainable buildings.

• We want contribute actively to minimizing and preventation for the effects of global warming problems of the world.

• WITH OUR ENERGY EFFICIENT DESIGNS FOR BUILDINGS WE WANT MINIMIZING ENERGY CONSUMPTION AND THE WASTE, WHICH DISCHARGED FROM BUILDINGS TO THE ENVIRONMENT AS POLLUTANT PRODUCTS, TO PRODUCE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BUILDINGS

OUR VISION

• By our design works we are using totally BIM (Building Information Modelling) system to producing buildings faster,cheaper and more understandable by investor and construction company during construction phase.
• By our design works we are using building energy modeling software to compare alternative hvac systems as life cycle cost and to offer to the investor most efficient Hvac systems.
• We offer and present the most efficient, sustainable mechanical building services systems to investors which are using by world leader benchmarking buildings in the world and using the similar systems by our designs.
• We use everytime licenced and last version of design software by our design works..
• We collaborate with industry for design of %100 usable really projects.

TOP